>
Edukacija Kultura Zanimljivosti

17.05.2022

Održano predavanje na temu volontiranja u SŠB

Održano predavanje na temu volontiranja u SŠB

Dana 09. svibnja 2022 godine održano je predavanje u razredu E3 na temu volontiranja.

Predavanje je održano u srednjoj školi kneza Branimira Benkovac.

Naši predavači koji osim znanja imaju i iskustva s volontiranjem kroz razgovor i kratku prezentaciju upoznali 

su Benkovačke srednjoškolce s pojmom volontiranja te s prilikama za volontiranje u okolici.


"Volonteri su jedina ljudska bića na licu zemlje koja odražavaju suosjećanje, nesebičnu brigu, strpljenje i 

jednostavnu ljubav jedni prema drugima."

                                                                                                                                             - Erma Bombeck

Share with friends