>
Događanja Zanimljivosti

28.06.2022

Pridruži nam se i budi informiran

Pridruži nam se i budi informiran

 Ako si s područja grada Benkovca i imaš između 16 i 30 godina ,05. srpnja s početkom u 18:00 sati, imaš

 priliku saznati više o info centrima za mlade, Zajednici info centara za mlade, Eurodesku, Eryica i etičkom 

kodeksu informiranja mladih.


Predavanje će se održati u Lokalnom centru podrške za udruge na adresi Ivana Meštrovića 8 u Benkovcu. 


Vidimo se :)

Organizacija predavanja je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

iz Europskog socijalnog fonda. Projekt pod nazivom Generator kulture Benkovac je sufinancirala Europska unija iz 

Europskog socijalnog fonda. Sadržaj komunikacije isključiva je odgovornost Udruge za poticanje razvoja ljudskih 

potencijala i kreativnosti - Prizma. 

Share with friends