>
Edukacija Zanimljivosti

06.07.2022

Održana posljednja radionica Budi informiran

Održana posljednja radionica Budi informiran

05.07.2022. s početkom u 18:00h održana je posljednja radionica s temom informiranje mladih.

Sudionici su imali priliku saznati više o info centrima za mlade, Zajednici info centara za mlade, Eurodesku, Eryica i etičkom 

kodeksu informiranja mladih.

Ovim putem se zahvaljujemo svim sudionicima na dosadašnjim radionicama Budi informiran

te zahvale na našim predavačima koji su svaki put iznova odgovarali na sva naša pitanja te davali savjete polaznicima.

Za nadolazeće radionice pratite našu Facebook stranicu te mrežnu stranicu projekta.


Organizacija predavanja je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda. Projekt pod nazivom Generator kulture Benkovac je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj komunikacije isključiva je odgovornost Udruge za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti - Prizma. 

Share with friends