>

08.07.2022

Srednjoškolci će saznati više o poduzetništvu

Srednjoškolci će saznati više o poduzetništvu

14. lipnja 2022 godine u srednjoj školi Benkovac održat će se predavanje na temu poduzetništva.

Srednja škola kneza Branimira Benkovac ponovno će biti naš domaćin, a publika će biti mladi ekonomisti. Vidimo se :)

Share with friends